CATEGORY: Development

0337 iTEE University Student Orientation (Punjabi) Development

Course Access: Lifetime
Course Overview

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਟੀਈਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

Leave A Comment